Halkın Tepkisine rağmen Mermer Ocağına Onay
178 defa okunmuş - 27 Şubat 2020 - Perşembe 13:48

İzmir Menderes İlçesindeki Değirmendere Atatürk Mahallerine yakın açılmak istenen mermer ocağına mahalleli ve köylüler yıllardır direndiler,fakat son gelen yazı ile yıkıldılar.

Kendilerine ulaşan resmi üst yazıdaki cevap'ı Gazetemize ilettiler:Menders Değirmendere muhtarı Hüseyin Yıkar'a  gelen yazıda ;Olumlu Çed raporuyla Mermer Ocağı'nın açılmasında hiçbir sakınca görülmediği ifade edilmektedir.

 

Değirmendere muhtarı Hüseyin Yıkar'a  gelen yazı:

T.C. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE KANALİZASYON İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Ruhsat Denetim Kurumu Şube Müdürlüğü İZMİR 24/02/2020
Bilgi: İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Bayraklı-İzmir
İlgi: 17.02.2020 tarih 63802523-311.99/14299 sayılı yazınız.
Konu: Değirmendere Atatürk Mah. Karaintepe; Mermer Ocağı hk.
Söz konusu mermer ocağının; 1 Derece doğal sit alanında ve Kolophan
Antik Kentinin yakınında yer aldığı ve Tahtalı Barajını bilimsel olarak
olumsuz etkileyeceği bilgisine rağmen İlgi yazı ile projenin
gerçekleştirilmesinde yasal açıdan bir sakınca olmadığı bildirilmiştir.
 
--
 
 
Ortada iki ÇED raporu vardır; birincisi 27.11.2018 tarihli, ikincisi
23.07.2019 tarihlidir.
 
Birinci ÇED’de, proje sahasının, ikinci mahallemiz olan Değirmendere
Fevzi Çakmak Mah.ne uzaklığı yazı ile 3,5 km. olarak, ikinci ÇED
raporunda aynı mesafe, harita üzerinde bu kez 4 km olarak belirtilmiştir.
Yani proje sahasının Fevzi Çakmak Mah.ne olan mesafesi, ikinci ÇED’de
500 m. uzatılarak 3,5 km.den 4 km.ye çıkarılmıştır. Livmer Madencilik
Ltd. Şti. ÇED raporunda verilen bilgiler eksik, yanlış ve çelişkilidir.
Çünkü, Değirmendere’de iki mahallemiz vardır: Atatürk Mah. ve Fevzi
Çakmak Mahallesi. Atatürk Mahallesi, söz konusu Proje sahasına 2 km
mesafededir. Diğer taraftan geçim kaynaklarımız zeytinliklerimiz ve
arı kovanlarımız, Atatürk mahallesinin Karaintepe mevkiine bakan üst
kesiminde bulunmakta olup proje sahasına daha da yakındır.
Hem Atatürk mahallemizin hem de zeytinliklerimizin, Mermer Ocağı
açılmak istenen sahaya 2 km mesafe içinde kaldığı sabittir.
4086 sayılı Kanun’un değişik 23 maddesinde: "Zeytinlik sahaları
içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası
hariç zeytinliklerin vegetatif ve generatif gelişmesine mani olacak kimyevi
atık bırakan, toz ve duman çıkaran tesis yapılamaz ve işletilemez”
denilmektedir.
 
 
-----
DİĞER TARAFTAN, PROJE SAHASI ARKEOLOJİK SİT ALANINDA
KALMAKTADIR. Değirmendere muhtarı Hüseyin Yıkar, 26.02.2020
sabahı bölgeye giderek antik kalıntıları görüntülemiştir. Arkeolojik SİT
alanlarında mermer, taş vs ocakların açılması yasalara aykırıdır.
Sonuç olarak, Livmer Madencilik Ltd. Şti.ne mermer ocağı izni
verilmesi yasalarımıza aykırı olacağından bu konudaki görüşlerinizi
tekrar değerlendirmenizi rica ediyoruz. Saygılarımla
Hüseyin Yıkar, Değirmendere Muhtarı, Menderes-İzmir
Sağ üst butonu tıklayarak geri dönebilirsiniz...